N48 Disc Magnet Neodymium-Iron-Boron

N48 Disc Magnet Neodymium-Iron-Boron