N40UH Neodymium Rod Bar Magnet

N40UH Neodymium Rod Bar Magnet